Citate politice Nicolae Bălcescu

Aceea ce vedem în Moldova și România în loc să ne mîngîe, adaugă întristarea noastră. Niște cîrmuiri asupritoare, corupte, ipocrite, trăind prin ilegalități, fără altă regulă decît interesul lor, fără altă mărginire decît voința lor, indiferente asupra mijloacelor, primindu-le pe toate numai să le ducă la ținta lor; prefăcînd înșelătoria, vicleșugul, călcarea jurămîntului, tîlhăria chiar în arta de guvernare; disprețuind morala și omenirea; exploatînd în sfîrșit țara în folosul lor și lăsîndu-se a fi exploatate și dînsele în folosul străinilor, tirane către patria lor, roabe către dușmanii ei.

De vom privi clasele de sus ale societății, boierii mari sau mici, care singuri reprezentează puterea țării, îi vom vedea ambițioși, egoiști, urîndu-se și sfîșiindu-se unii pe alții, plecați, supuși către cei mai mari, despoți către cei mai mici, vînduți sau gata să se vîndă la oricine va voi să-i cumpere; luîndu-și drepturi ce n-au; crezînd că statul e o proprietate a lor și că vechea lor supremație trebuie a rămînea în veșnicie neclintită. Ei fac opoziție cînd interesul egoist le-o povățuiește. În putere, în slujbă, când se află, sînt despoți, jefuitori; i-a scos din slujbă sînt patrioți, își ascund interesul personal sub frumoasele cuvinte de patriotism, de libertate, de legalitate. Dar din norocire masca lor a căzut. Noi îi cunoaștem, noi știm că religia, morala, politica lor este interesul egoist, și numai interesul.

Nicolae Bălcescu, 31 decembrie 1846