Citate politice Mihai Eminescu

Căci din două una. Sau acești oameni sînt toți geniali și prin „calitatea” muncii lor intelectuale merită locul pe care-l ocupă, sau, neproducînd nicio valoare, nerepresintînd niciun interes general decît pe al stomahului lor propriu, trebuie reîmpinși în întunerecul ce li se cuvine.

Țerani? Nu sînt. Proprietari nu, învățați nici cît negrul supt unghie, fabricanți — numai de palavre, meseriași nu, breaslă cinstită n-au, ce sînt dar? Usurpatori, demagogi, capete deșerte, leneși, cari trăiesc din sudoarea poporului fără a o compensa prin nimic, ciocoi boieroși și fuduli, mult mai înfumurați decît coborîtorii din neamurile cele mai vechi ale țerii.

De acolo pizma cumplită, pe care o nutrec aceste nulități pentru orice scînteie de merit adevărat, și goana învierșunată asupra elementelor intelectuale sănătoase ale țerii, pentru că, în momentul în care s-ar desmeteci din beția lor de cuvinte, s-ar mîntui cu domnia demagogilor.

Într-adevăr cum li s-ar deschide oamenilor ochii cînd unul li-ar zice: „Ia stați oameni buni! Voi plătiți profesori, cari nici vă învață copiii, nici carte știu; plătiți judecători nedrepți și administratori cari vă fură, căci niciunuia dintr-înșii nu-i ajunge leafa. Și aceștia vă amețesc cu vorbe și vă îmbată cu apă rece. Apoi ei toți poruncesc, și nimeni n’ascultă. Nefiind stăpîni cari să-i ție în frîu, ei își fac mendrele și vă sărăcesc, creîndu-și locuri și locușoare, deputății, primării, comisii și multe altele, pe care voi le plătiți pe șin, pe cînd ei nu vă dau nimic, absolut nimic în schimb, ci, din contră, vă mai și desbracă, după ce voi i-ați înțolit. N-ar fi mai bine ca să stăpînească cei ce n-au nevoie de averile voastre, avînd pe ale lor proprii? Sau cel puțin oameni cari, prin mintea lor așezată, vă plătesc ce voi cheltuiți cu dînșii?”

„De aceea alungați turma acestor netrebnici, cari nu muncesc nimic și n-au nimic și vor să trăiască ca oamenii cei mai bogați, nu știu nimic și vreau sa vă învețe copiii, și n-au destulăminte pentru a se economisi pe sine și voiesc să vă economisească pe voi toți.”

Mihai Eminescu, Icoane vechi și icoane nouă, Decembrie 1877

Veţi fi observat, cu o părere de rău pe care ţara întreagă o împărtăşeşte, că partidul care ne guvernează nu mai vede în statul român o fiinţă de sine stătătoare, un produs al istoriei unui vechi şi vrednic neam, o manifestare a geniului nostru popular, ci o unealtă pentru realizarea unor ambiţii personale, un obiect pentru experimente, unele premature, altele primejdioase, în fine un teren de esploatare în folosul unei asociaţii ale cărei tendenţe se pretind a fi politice dar sunt şi în mare parte curat personale şi ţintesc la îmbogăţirea fără merit şi fără muncă a membrilor cari simulează a profesa religia politică a liberalismului.

Acesta e un crud adevăr, domnul meu, dar el trebuia spus odată căci numai el ne dă cheia pentru a pricepe unele fapte, a căror rațiune suficientă nu se poate afla în mintea omenească, ci stau cu mult mai adânc, în voințe vicioase, în instincte degenerate și în corupție politică. […]

Dar o asemenea justiţie inamovibilă, al cărei personal s-ar numi pe baza titlurilor şi ţinându-se seamă de superioritatea acestora, n-ar mai fi o unealtă politică a guvernelor, de aceea guvernanţii noştri n-o vor. Ei vor ca partidul care alege deputaţi republicani şi socialişti adeseori, să aleagă şi pe magistraţi, ei vor ca convingerile viitorului magistrat să fie în opoziţie poate cu dreptul public şi privat al ţării. Ei vor electivitatea magistraturii pentru că vor să aibă magistratura în mână, precum au administraţia ei. Nu funcţionarea neatârnată şi armonică a organelor statului o vor, ci robia tuturor acestora sub idei timporare, sub expediente zilnice. Ei nu vor ca statul să reprezinte stabilitatea şi să aibe vertebre puternice, ci totul să fie moale, fără caracter rezistent, totul să cedeze patimei momentane, apetiturilor e momentane, ba chiar stării timporare de corupţie.

Mihai Eminescu, Scrisoare, 1881

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *