Citate politice Mihai Eminescu

Căci din două una. Sau acești oameni sînt toți geniali și prin „calitatea” muncii lor intelectuale merită locul pe care-l ocupă, sau, neproducînd nicio valoare, nerepresintînd niciun interes general decît pe al stomahului lor propriu, trebuie reîmpinși în întunerecul ce li se cuvine. Țerani? Nu sînt. Proprietari nu, învățați nici cît negrul supt unghie, fabricanți […]

Citate politice Ion Luca Caragiale

Așa se recrutează oligarchia care stăpînește țara romînească. Nu este o oligarchie măcar statornică, de tradiție istorică, de bravură, de obligațiuni morale, de nobilitate, ori de merite; este o oligarchie mutabilă, de perpetuă premeneală, accesibilă oricui prin nemereală, prin loterie, prin aventură. Îndrăzneală multă, lipsă de orce scrupuluri, renunțare la demnitate personală, la onoarea familiei, […]

Citate politice Ion Creangă

Ca fiu din popor, admit în totul părerile d-voastră; nu m-am putut opri de a vărsa lacrămi, văzînd nenorocirea ce ne amenință în viitorul țărei și al copiilor ei! Și cu atita mai mult am simțit, cu cît de mic copil am văzut vicleșugul acestui neam… îndărătnic și risipitoriu la ce țintește… Dar oamenii noștri […]

Citate politice Alexandru Ioan Cuza

În zădar eu am dat nenumărate dovezi despre cel mai scrupulos al mieu respect pentru privilegiile parlamentare; în zădar am chemat la putere toate partidele, unul după altul. În zădar am făcut Adunărilor concesii peste concesii și am împins spiritul de împăcare pănă a tolera încălcări grave asupra atribuțiilor mele. În zădar m-am învoit pănă […]

Citate politice Nicolae Bălcescu

Aceea ce vedem în Moldova și România în loc să ne mîngîe, adaugă întristarea noastră. Niște cîrmuiri asupritoare, corupte, ipocrite, trăind prin ilegalități, fără altă regulă decît interesul lor, fără altă mărginire decît voința lor, indiferente asupra mijloacelor, primindu-le pe toate numai să le ducă la ținta lor; prefăcînd înșelătoria, vicleșugul, călcarea jurămîntului, tîlhăria chiar […]

Citate politice Tudor Vladimirescu

Fraților lăcuitori ai Țării Rumînești, veri de ce neam veți fi! Nici o pravilă nu oprește pre om de a întîmpina răul cu rău! Șarpele, cînd îți iasă înainte, dai cu ciomagul de-l lovești, că să-ți aperi viiața, care mai de multe ori nu să primejduiește din mușcarea lui! Dar pre bălaurii care ne înghit […]