„Vremea este a ne deștepta, ca niște bune gazde care cînd ies din casele lor adună pe seama lor și a casnicilor lor; așa și noi: adunînd binele care din citiri de cărți bune și folositoare, care din călătorii, care din întîlniri și adunări cu oameni de neamuri luminate, să-l împărtășim compatrioților noștri și să-l sădim în pămîntul nostru, spre rodire înmulțită, ca să cîștigăm și noi de la următorii noștri mulțumirile ce le aud moșii și strămoșii, cîți sau de la sine au aflat, sau de la alții au luat și ne-au lăsat vreun bine.”

Dinicu Golescu, 1826